Äldrepedagoger ser Möjligheter

Ett glatt synsätt, ett friskt synsätt, ett positivt synsätt. Ett inbjudande synsätt, ett kreativt synsätt, ett lekfullt synsätt - ett synsätt som skapar möjligheter.
Jag kan bli väldigt trött på allt det negativa som skrivs om i tidningar. Jag jobbar själv i hemtjänsten. Har även jobbat på ett äldreboende som man idag i akademisk mening kallar särskilt boende, och som personlig assistent och där även på korttidsboende för funktionshindrade - och JA, jag ser brister. Jag förnekar inte att de finns.

Men.
Jag tycker det är väldigt viktigt att få fram positiva berättelser också, dessa glömmer vi bort. För vad har vi annars att sikta på, om vi inte kan se dem, de idelaistiska bilderna, hur vi skulle önska att det såg ut. Man kan nöta och nöta vad som inte funkar men någon gång måste man se förbi det och se vad funkar.
I hemtjänsten finns det många som glädjs. De ser att deras liv blivit så mycket bättre, lättare ochtryggare med hemhjälpen.

Äldrevården vill jag för det första kalla äldreomsorgen, att vårda associeras lätt till att bota och ta hand om sjuka, och för att ge ultimat autonomi, självbestämmande och för att respektera integriteten stryker vi vården i detta sammanhang. Rullstolsbunden vill jag kalla rullstolsburen, stolen håller inte fast oss, självbestämmandet, makten och kontrollen ska värnas om och finnas kvar, och det är den rullande stolen som bär oss, men vi är inte maktlösa. Patient vill jag kalla vårdtagare, för att det ska ge en bild att det är de som har makten och inte ur personalens utgångsläge, vi finns till för dem och inte tvärtom. Funktionshindrade vill jag kalla funktionsnedsatta, men absolut funktionella. Armlös benlös men inte hopplös som Mikael Andersson namnsatte sin bok till.

Vi samlar oss, tar nya krafter, vi skänker leenden, värme och vi lyssnar.
Som vår föreläsare berättade idag:
"Jag hade aldrig förr känt mig så viktig i mitt arbete, jag satte mig bredvid damen, hon svalde medicinen som jag gav henne, lutade sitt huvud mot min axel och vilade en stund, sen sov hon som en stock hela natten". Vår gästföreläsare Jonas Olofsson är utbildad undersköterska, silvia syster, sjusköterska med en specialist inriktning på äldre. Han är stolt att undervisa om äldre, och han var stolt att få jobba med äldre.
Jonas tror stenhårt på Äldrepedagogutbildningen, för att vi ser människan och hennes behov.
Tack Jonas för en fin föreläsning!
Du gav oss - ett synsätt som skapar möjligheter.