Nya tider - Äldrepedagogföreningen

Massa roligt är på gång!

På hemsidan (länken ovan) kan ni nu läsa om olika pedagogiska metoder som lärs ut på Malmö högskola som sedan kan användas i arbetet med äldre människor.
Kanske analys av Hollywoodfilmer?
Eller analys av en dikt om en nyckelpigas mod, hur kan detta ses i sammanhanget i arbetet med äldre?

Forumspel, en flera hundraårig metod för att lösa samhälleliga konflikter på individ, grupp elleer samhällsnivå:

Kollage, i en presentation om en människas liv: Som kan verka identitetsstärkande: "Det här är jag, och mitt liv"

Äldrepedagogstudenter visar framfötterna på Konserthuset under Malmö centrums ÄLDREDAG.

Och slutligen: Det finns stora möjligheter för oss Äldrepedagoger att starta projekt genom Kultur i vården genom att söka finansbidrag! Gå till hemsidan: Översta länken!
Väl mött!