Ta emot stöd som anhörig

Som tidigare nämnt har Sveriges riksdag ändrat vår lag om anhörigstöd 2009. Lagen gick från att kommunerna BÖR bidra med anhörigstöd till att de SKA bidra med anhörigstöd. Regeringen motiverade kommunerna till olika mindre projekt i hela sverige som idag lever kvar i form av uppsökande verksamhet och anhörigcentrum. Om lagen här.

Det kan kännas jobbigt att ta hjälp utifrån. Helt plötsligt är man inte själv i sitt hem eller om sitt ansvar. Du kan vara anhörig till någon som får stöd av social tjänstlagen.
Att vara anhörig innebär inte nödvändigtvis att du är besläktad med din närstående, du kan vara en god vän eller granne. I fokus ligger att ni har en relation där du, som anhörig stödjer din närstående.
Din närstående kan ha drabbats av ett psykisk, eller fysiskt tillstånd som gör att denne behöver stöd av socialtjänstlagen.
Det är inte lätt att vara anhörig. Anledningen till att anhörigstödet nu blivit ett krav är att regeringen och politikerna insett vilken stor belastning man bär på som anhörig och att detta ger större risk till att den anhörige själv kan må mycket dåligt fysiskt eller psykiskt, vilket har bidragit med dominoeffekt.
I den välfärdsstat vi lever i i Sverige strävar man därför att stödja och avlasta.

Äldrepedagoger
är utbildade i att ge stödjande samtal. I utbildningen Äldrepedagogprogrammet på Malmö högskola lär man sig att sätta sig in i den äldres liv utifrån många olika vyer. Ibland är det skönt att bara ha någon där i ett medmänskligt samtal där ingen dömmer, där man kan öppna sig och prata om precis det man känner för och kanske få lite tankeutbyte. Ibland är livsfasen så överväldigande som anhörig att man inte vet var man ska vända sig, och att få prata om sin situation kan hjälpa.


Du kan känna en oerhörd plikt eller skyldighet att ta hand om din nära vän, för inom dig känner du att den skulle gjort det samma för dig, eller inte.
Många makar kan känna denna pliktkänsla. Men i äktenskapsbalken står det "sörja för" och inte vårda. Att vårda sin närstående är ingen plikt, och absolut inget att skämmas för om man inte orkar.
Anhöriga tar på sig ett enormt ansvar och glömmer bort sig själva. De utför ett heltidsarbete.
Läs: Äktenskapsbalken
Vårdar du eller behöver du stöd? Gå in på din kommuns hemsida och se vilket anhörigstöd de har att erbjuda. Stödet skiljer sig mycket från kommun till kommun.
Trelleborgs kommun har ett väl utvecklat stöd: LÄS OM ANHÖRIGCENTRET

"Anhörigstöd

Verksamheten riktar sig till dig som är anhörig till långvarigt sjuk eller äldre, anhörig till person med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar eller till person som har missbruks- och beroendeproblem.

Du avgör själv om du anser att lagen gäller dig och din situation.

När man stödjer, hjälper eller vårdar är det lätt att glömma bort sig själv, då är det viktigt att få stöd för att orka med vardagen.

Ibland har man även behov av råd och information, då finns vi här för att hjälpa till.

 

Trelleborg erbjuder

  • Samtalskontakt, enskilt eller i grupp
  • Hembesök
  • Utbildning och informationsträffar

De som arbetar på Anhörigstödcenter har tystnadsplikt.

 

Aktiviteter
Uppgifter om månadens aktiviteter publiceras i Trelleborg Allehanda varje månad samt på kommunens hemsida."

Besök hemsidan Anhörigstöd.se, som erbjuder kognitiv samtalsterapi i Stockholmsområdet.