Äldrepedagogisk fördjupning - Sen anmälan öppen!!!

För dig som läst de första två åren: Äldrepedagogisk fördjupning är öppen för sen anmälan! Sök nu och läs om projektmetodik, samtalsmetodik, gå på djupet om föreställningar om åldrande och äldre, skriv din C-uppsats och få kandidat i socialt arbete. Alla inom fältet socialt arbete, dvs. äldrepedagoger, socionomer, personal, lärare flyttar nu till hösten till Orkanen. Vi kommer få ett eget kafé! Det ger också möjlighet att sprida ordet att vi finns då vi vistas med många fler studenter från olika program, kanske kan man samarbeta vad gäller C-uppsatser eller andra projekt.
LÄNK HÄR

 

Äldrepedagogisk fördjupning

Behörighetskrav

Äldrepedagogexamen.

Beskrivning

Kursen ger en fördjupad kompetens i äldrepedagogiskt arbete. Centrala moment är projektledning, kommunikation, samtalsmetodik och handledning. Studenterna förbereds för förändringsarbete genom projektmetodik och utvecklar en kritisk förståelse av de organisationer, privata såväl som offentliga, där socialt arbete med äldre bedrivs.

_______________________________________________________________

Äntligen är sommaren på väg mot sitt slut, och härliga intellektuellt stimulerande studier väntas. Det ska bli så skoj! / Jes

Kommentera här: