Jämlik ålderdom?

"Ett samhälle ska bedömmas efter hur vi behandlar de mest svaga och utsatta. Kan vi lita på att allas människovärde gäller fullt ut ända fram till döden och inte graderas efter betalningsförmåga?" (Andersson mfl, 2012).
Några av gerontologis största forskare i Sverige går samman och visar på jämlikhet, men kommer fram till att det för de äldre inte blir så jämlikt. Vilken överraskning.


Kommentera här: