Olika metoder i hemtjänsten

Obs! Ta detta inlägg med en nypa salt!

"Tittin-tittut",
är en metod jag inte är så väldigt begeistrad av i hemtjänsten. Tanken är att man skyndar sig in för att fort hinna vidare till nästa. Metoden är inte evidensbaserad, men präglar ändå en stor del av den svenska hemtjänstomsorgen, och är även spridd på en del särskilda boenden, där den visas i form av att vårdbiträdet tittar in i rummet (den äldres lägenhet) och ser att den sitter fint i rullstolen, utan att knacka dessutom, vilket går emot regelboken. Den har ingen påverkan på varken meningsfullheten eller generellt en känsla av sammanhang (KASAM - Aanonovsky), det salutogena perspektivet är inte heller inblandat.

Inte heller "promenad-metoden" har visat någon större inverkan på den äldres subjektiva upplevelse. I denna väljer vårdgivaren att promenera istället för att cykla. Denna metod användes främst utav rökande vårdbiträden och undersköterskor och även av bekväma vikarier. Den förkortar vistelsen i vårdtagarnas hem och förlänger tiden emellan bistånden. Dock kan metoden inge ett visst lugn hos vårdgivaren som vill undvika stress genom att flänga med cykeln. Den stöds inte heller av någon större teori.

En tredje strategi är den där man för anteckningar om bajset. Detta sker främst på särskilda boenden, också kallade ålderdomshem eller varför inte fattigstugor som de utvecklats ifrån och som många tenderar att se dem som, med all förståelse. Jo, bajslistan:

Vilken dag skedde det?
Vilken tid?
Vilken konsistens?
 
Listorna förvaras inlåsta i vårdtagarnas "lägenhet" och tyvärr diskuterar personal ibland listans innehåll lyhört så den äldre hör.
 
Finnur Magnusson beskriver detta fenomen i sin forskning (Janusansiktet - typ äldreomsorgens två ansikten), där de äldre tenderar att bli än mer vårdobjekt, eftersom det är så de får uppmärksamhet. Den äldre talar högt om sina krämpor för de är så de blir bekräftade av personal. Det är mot regelboken att föra listor på annat, typ - idag var Signe inte så glad, jag ville muntra upp honom och frågade diverse saker, vi började prata gamla tider, men icke. Det patogens är i fokus - sjukdomarna, medicinerna, såren. Det talas om ett salutogent "tänk", dvs se det som fungerar, det friska, inte för att detta tar någon större plats, även den holistiska synen - helhetssynen på en människa går bort.
 
Adjö.