Äldrepedagogikens historik

Texten är hämtad från en C-uppsats, skriven av Johanna Fahlander Fallgren & Emma Hartelius:
SE VAD ÄLDREPEDAGOIK KAN GÖRA FÖR DIG

"Historik, uppkomst och grundtanke

Äldrepedagogik har sin bakgrund i Danmark och har där etablerats under 90-talet. En framstående person inom denna pedagogiska riktning är som ovan nämnts Helle Krogh Hansen, som leder Centre for Ældrepædagogik i Århus. Äldrepedagogik har en större bredd än vuxenpedagogik, exempelvis den undervisning som finns vid Komvux och bör ses som en ny gren, med en pedagogik som uppmuntrar ett mer fritt och rörligt kunskapsfält (PM- Pigga pensionärer - Nytänkande inom äldrepolitiken, 2007).
Det nytänkande med äldrepedagogik är att påpeka att det finns en annan sida av myntet gällande åldrandet, genom att hävda att livet bjuder på ett livslångt lärande, där även äldre ges den möjligheten och där vård och omsorg inte bör antas som det mest centrala gällande ålderdomen. Nilsson (2006) skriver i Äldrepedagogik – socialt arbete med äldre i nytt perspektiv att äldrepedagogik ännu inte etablerats i Sverige men i linje med Krogh Hansens tankar finns en tanke om att sprida äldrepedagogik även i Sverige, bland annat genom den utbildning som Malmö Högskola sedan 2003 erbjuder".

Även:
"Synnes (2002) sammanfattar varför äldrepedagogik bör etableras och utvecklas med att, för det första är det en pedagogisk strömning som främjar äldres talang och möjlighet. För det andra bör äldrepedagogik innehålla en pedagogik som anpassas till samhället och till yngre generationer, där utrymme ges till att prioritera och framhäva äldres möjligheter och där pedagogiken ska syfta till att visa vad samhället förlorar om de bortser från detta.
"

Hatten av, bra jobbat tjejer, givande uppsats!