Bevara människan - pedagogenes

Bevara det friska låter så tråkigt, motsaten till det sjuka. "Friska" och "sjuka" ger båda tanken till ett vårdande system där individen blir patient.
Bevara människan så som den vill vara, låter inte det bättre?
Vi tar bort det salutogena och formar det pedagogena eller pedakultugena, ser människan som en hel kulturell varelse i utveckling, what you say? Vem vill mynta begreppet med mig? =)