Föreningen Äldrepedagogerna

Kära läsare!
Det har gått 9 år sen högskoleutbildningen startade på Malmö högskola. Men än känns inte äldrepedagogiken igen mer än på några håll i skåne och enstaka tillfällen längre upp.
Hjälp oss sprida kunskapen om yrket.
Kika in på hemsidan och läs om vad vi jobbar med, hur vi jobbar och även var.
Läs om existentiella tankar, tabu, döden, äldres livsvilkor, pedagogik i grupper med äldre och om alla inlägg som våra medlemmar publicerat.
En proffession där man främjar individen och ser relevansen av att stötta. Inlärning, utveckling, indivduellt, själsligt. Det finns ett tredje fördjupningsår som ger kandidatexamen, men äldrepedagogexamen får man redan efter 2 års heltidsstudier. Därefter kan du läsa på masternivå i socialt arbete.
Välkomna!

Till Hemsidan