Kluvet - Äldrepedagoger i Äldreomsorg

Frågan för mig är: När går Äldrepedagogerna in på gränsen till yrke inom äldreomsorg, eller är det alltid äldreomsorg om man jobbar med äldre (även som äldreombud eller tjänst på mötesplatser)? Hur påverkar det titeln äldrepedagog att röra sig inom vården, när det inte är vårt huvudsakliga fokus?
Vad jag förstår av äldrepedagogutbildningen, Malmö högskola så borde äldrepedagoger vara utanför den vårdande äldreomsorgens ramar. Problemet är att det finns inga jobb/ inga pengar på annat håll. Eller?
En tanke om Bodil Jönssons inlägg på Föreningen Äldrepedagogernas hemsida:

"Uppmärksamma äldrepedagogikens möjligheter att hjälpa till att aktivera också det inre. Den har så mycket att erbjuda, inte bara för de yttre handlingarnas skull utan också för det immateriella i sig. Det är utmärkt bra att hålla sig fysiskt vital, det har påtagliga medicinska effekter, och det är bra med en aktiverande pedagogik för det yttre. Men kanske skulle alla parter (och omvärlden) vinna på att än mer uppmärksamma pedagogikens roll för att stötta den berörda människans årsringsintegration?”

För mig handlar äldrepedagogiken om just det inre. Det största som sker i mötet mellan mig och en äldre är det som händer inom mig och förhoppningsvis också den äldre.
Jag och tre klasskamrater har just skrivit en handlingsplan om en intervention för rullstolsburna äldre. Tanken är inte att vi ska utföra sjukgymnastik med dessa äldre, aktivera dem, och projicera önsketänkande, försöka få de äldre att tillhöra någon mer aktiv yngre generation, utan vi vill stödja dessa äldre på alla sätt möjliga. Med vår undersökning av artiklar och forskning har vi funnit att rullstolsburna är mycket utsatta för risker på många plan, eller rättare sagt alla plan än vad andra icke rörelsehindrade är.
Varför begränsa äldrepedagoger? Varför inte se hela relevansen, alla möjligheter, vem har sagt att vi bara aktiverar det yttre, eller är detta ett missförstånd - tror man att äldrepedagoger endast ska "aktivera"?
Kan meddela att vi även läst om aktivitets-teorin och disengagemangsteroin, som spräcker alla bubblor om att äldre ska vara eller göra på ett visst sätt för att passa in i en fin ram för att göra resten av samhället lite gladare. (Läs kursplanen om Äldres Livsvillkor)
Ojojoj... då är det lååååångt kvar på vägen, om vi äldrepedagoger endast är till för att aktivera det yttre. Hjälp oss växa istället, varför stoppa in i fack?
För den som satt sig in i utbildningens kurslitteratur så ligger mycket i det psykosociala, dvs. vad händer inom en äldre när den blir sedd som en hel människa, känslor, tankar, och hur kan vi förstå, och framförallt - HUR KAN VI STÖTTA? (Utan att generalisera alla individer)
Det handlar om ett förhållningssätt gentemot människor, men specifikt att kunna sätta sig in genom empati i en äldres situation.