Åter igen - vad gör en äldrepedagog?

Frågan får jag ofta i hemtjänsten nu i sommar, så här kommer en ny tolkning -
 
Vad?
Som äldrepedagog arbetar man i stort för de äldres rättigheter. I förhållningssättet jobbar man med att se människan och inte åldern. Man låter inte individen särbehandlas varken positivt eller negativt. Fördomar och föreställningar om ålder finns i samhället, men dessa ska inte inverka i äldrepedagogens möte med den äldre, man ser individen. Alla individer är olika. Mar arbetar med att hitta den äldres resurser och stöttar denne att ta tillvara på dem. Det krävs en särkild förståelse för åldrande för att möta äldre - det betyder att man bör vara medveten om de fysiska, sociala och psykiska förändringarna ålder bringar, men att ändå se individen utifrån det salutogena perspektivet - dvs. det friska. Sjukdomarna och den fysiska omvårdnaden ligger inte i fokus, det gör det sociala, existentiella och psykiska välbefinnandet.
 
Var?
Äldrepedagoger kan arbeta på mötesplatser/mötespunkter/träffpunkter och stötta/stimulera till aktiviteter som roar och ger någonting, dvs. bidrar till nöje och utveckling.
 
Äldrepedagoger kan arbeta i hemtjänst som informationsspridare mellan vårdtagarna och alla professioner: Vårdbiträden, chefer, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och alla instanser som den äldre kan möta. Om den äldre har ett problem eller en fundering är det inte ofta någon finns där, säger både min erfarenhet och forskning. Det gäller att ta människan och dess vilja på allvar. Äldrepedagoger i hemtjänst kan också stötta till social samvaro och att finna meningsfullhet i vardagen. Man mår bättre med människor runt sig. Att möta den äldre i sitt eget hem kräver en viss insikt, där kommer vi utifrån, och hemmet är ens trygga vrå. Vilka behov uttrycker den äldre att den vill tillgodose?
 
Detsamma gäller på särskilda boenden, dvs "ålderdomshem". Även här krävs en särskild insikt för den äldre som bor mer "kollektivt". Vilka behov uttrycker den äldre att den vill tillgodose?
 
Äldrepedagoger kan arbeta med projekt, vägledning, rådgivning, coaching.
 
Äldrepedagoger kan arbeta med metoder: Narrativa metoder, framtidsverkstad, reminiscensmetoden, validationsmetoden, Motiverande samtalsmetoder med mycket mer. Äldrepedagoger har ett pedagogikst förhållningssätt, dvs. de är ständiga kritiska och betänker sitt eget handlande för att nå vissa mål.

Äldrepedagoger bör vara lite kreativa. Allt är inte skrivet i sten.
En del äldrepedagoger arbetar med ett visst fokus: vissa håller berättar-kurser, och andra kanske har sångklasser eller yogalektioner.
Att arbeta med människor kräver flexibilitet, det finns inga givna lösningar på problem som dyker upp.
 
Så vad gör en äldrepedagog?
Kontrar med: Vill du bli gammal i vårt samhälle? Och hur skulle du då vilja åldras?
Fundera på det.
 
Utbildningen på Malmö högskola:
Är bred. Du får läsa gerontologi - dvs. läran om det sociala åldrandet. Man berör äldre- och sexualitet, död, existentiella samtal, etiska dilemman på särskilda boenden, juridik, åldrandets villkor, samhällets föreställningar om äldre och att bli gammal, åldrandets fysiska och psykiska sjukdomar. I allt ligger det att finna en förståelse för att ge goda möten med de äldre. Målet är att mötena ska ge utveckling, insikt och/eller välmående. I utbildningen ligger ett pedagogiskt förhållningssätt där man ständigt får betänka konsekvenserna av sina handlingar och förbättra kommunikationen till omgivningen. OCH MYCKET MER! =)
 
HEJ PÅ ER!
 

Kommentera här: