En skånsk länga

En dams vädjan och berättelse till mig om att hålla de gamla kulturmärkta byggena vid liv. Hemma i sin lägenhet har hon varken dator eller kontakter för att uttrycka sin politiska strävan. Men tavlor hade hon gott om. För henne var detta viktigt. Ett intresse som genomsyrat hennes liv. Meningsfullt och betydelsefullt.

Det må vara ok för en del att skrika "håll käften din gamla kärring/gubbstrutt, du har inget och komma med" när damen vädjar om att akta rabatter eller staket vid bollspel (eller dylikt). Åldersdiskrimineringen svävar fritt och utan att någon ifrågasätter. Om äldre vill bevara något som är knutet till hela deras liv är det svårt för många att förstå. Jag anser att det finns fördomar om att äldre håller fast vid det forna, och att de vägrar följa den postmoderna utvecklingen. Möt dem med förståelse istället.
Den dagen sitter du där själv... och samhället har lämnat dig ryggen. Vem ska kämpa för dig och dina rättigheter då?

Den suddiga texten säger:
Birgitte & Eric Lilius formgivare AB
Stora Tibbaröd 260 24 Röstånga 0435/914 03
Producerad att stödja föreningens SKÅNSKA GÅRDAR strävan att bevara och utveckla skånska byggtraditioner.

Tavlan uttrycker en kulturell grupps rädslor för att de gamla fina gårdarna ska moderniseras, intressant.


1780
Stora Tibbaröd, Röstånga
Gammal boplats - nämnd i
Lunds Stifts Landbok 1569 - 70
- då Jens Michelssen tiill
Kircker aarligen giiffuir 22
,5
sköppor säd och 42 Pundt smör
1780 - en fyrlängad gård i ek
fur och bok - brukad av Anders
Pålsson och hustrun Karna.


1880
Samma länga.
Decennier av fred och gradvis förbättrad ekonomi
Större gårdsplan nya byggnader, mer utrymme
och färg från alunbruket
förändrar gården.

SE LÄNK FÖR KAFFESTUGAN ALUNBRUKET, SKÅNSK LÄNGA I BÖRSARP!


1970
Fortfarande samma länga.
Sverige en industrination.
Nya ideal ger längtan ett allvarligt
och strikt utseende, men
också bekvämlighet.

2000
Hur renoveras? Om man vill
gå bakåt i tiden kan man
välja 1800-talet som förebild
Viktigast: Var skonsam mot
de tekniska funktionella och
estetiska grunddragen.


Varning!
Industriprodukter och välmenande
kärlek förvandskar lätt en skånsk
länga. Status och nostalgi dödar
den enkla vackra karaktären.
Låt
den skånska längan leva.