ÖPPET HUS MALMÖ HÖSKOLA

På torsdag har Malmö högskola öppet hus. Jag kommer vara där, så kom och prata med mig, en livs levande äldrepedagogstudent och ställ de lättaste och de mest bekymmersamma frågorna - jag svarar så gott det går.
Länk: Öppet hus, På Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Jag kommer visa en del uppsatser vi skrivit, lite böcker, berätta om vårt fokus, framtida arbetsmöjligheter, Föreningen Äldrepedagogerna, åldersdiskriminering, äldres rättigheter, pedagogiskt arbete med äldre, samtalsmetoder, med mycket mera. Utbildningen är bred och ger kandidatexamen i socialt arbete.