Prospektet / B-uppsatsen snart klar!

I vår tar vi Äldrepedagogexamen. Klassen har tagit mod till sig, gått ut i verksamheter och ja - samhället och hittat var äldrepedagoger kan göra skillnad genom interventioner för äldrepedagogiskt arbete för att främja äldres situation på olika sätt. Det har gjorts foldrar/broschyrer/framföranden. Själv har vi i min grupp redovisat vad äldrepedagoger kan göra i hemtjänst, särskilt boende och uppsökande versamhet för en vård och omsorgschef och en enhetschef, i hopp om att sprida kunskapen om äldrepedagogers kompetens och äldrepedagogiskt arbete i dessa verksamheter inom äldreomsorgen. Det var inte lätt, förhoppningsvis fick de en klarare bild, och ännu en B-uppsats hade riktningen att stärka etableringen av yrket.
Fler prospekt/B-uppsatser här.
Nu är vi ganska skoltrötta =)

Jessica Lindqvist & Malin Berg