Stigmatiserar äldre sig själva?

Hazan (1994) talar om sociala konstruktioner och att en del av dessa är självförvållade. Hur äldre ser på sig själva blir också ett bidragande till att de stigmatiserar "sin egen sort". För att motverka alla dessa bilder samhället har så använder de äldre beteendemässiga strategier. En strategi att mäta i verkligheten är hur de äldre med sina kamrater i gemensamhet utforskar nya sociala roller, men med främlingar återgår de till förväntningarna på hur en äldre bör vara (a a). Genom att mobilisera äldre kan de förstärka denna uppkomst av sociala roller med sina egna artfränder. Äldre dras till arenor med lika ålder, kanske är det också därför de isoleras när de inte har det sociala nät att tillhöra en äldre-kultur och tar sig an samhällets roll på en äldre
     I kapitlet berör Hazan det sociologiska begreppet anomi, som innebär avsaknad av sociala värderingar och normer. Äldre och deras anomi kan upplevas som mycket stark utanförskap, och då fungerar de traditionella, sociala påfrestningarna mycket mindre än de gör i vanliga fall. Den äldre blir generellt osäker i sociala sammanhang. Om vi följer synsättet kan vi se att äldre åtnjuter frihet. På grund av den icke påtagliga sociala kontrollen och bristfällig samordning i deras olika sociala miljöer, är de äldre införstådda med de reducerade förmåner som står till deras tjänst att passa deras behov. Färgade av sin historia och sina nuvarande åtaganden och sysslor kan den äldre inte avspisa det faktum. Därför kan man också se att de val som görs är de som öppnar till mer frihet. Mönstret visar sig faktiskt att äldre engagerar sig i olika pensionärsföreningar eller dras till nostalgotek (Ronström, 1998). I nostalgi-teman med delad historia väcks starka känslor i gemenskap med likasinnade. Miljön man möts i påverkar och väcker minnen om en svunnen tid som genomlevs åter i den artificiella miljön. Ett exempel på en sådan miljö är gammeldans, eller russin-disco där musikens influens på de äldre är stark. Ett nostalgotek kan för hårdrockaren tex vara att komma till Rockfestivalen som återger den känsla som tex 80-talet hade i rock-eran.


Ett sätt att motverka föreställningar om sin tillhörande grupp är att ta tillbaka det ord som fått en negativ tillhörighet eller betydelse i samhället, tex har det spridits i gaykulturen att kalla sig själva för flata eller bög för att ingen ska kunna använda ordet i nedlåtande retorik för att förtrycka, det går inte när personen/objektet själv förmildrat använder epitetet. En kvinna kan tex ta makten åt sitt kön genom att kalla "den" fitta och en man kan säga kuk, en prostituerad kan uttrycka hora. En äldre kvinna skulle därmed kunna säga i kontex, "Ja, jag är en gammal kärring".


Re-claim your words!

 

 

 

Kommentera här: