Kronologisk ålder & Ålderism

Kronologisk ålder är summan av de år du levat, ofta baserad på en del föreställningar om hur du bör handla, dvs. ett potentiellt handlingsutrymme. När någon frågar hur gammal du är och får ett svar möjiggör det för hen att kategorisera på ett ungefär i vilken social ålder du förväntas inom. Hur beteende ska urarta sig hos en person bestäms av den faktiska siffran och tillskriver kopplingar och föreställningar hos den andre. Liksom Aaliyah säger jag: age ain´t nothing but a number. Den psykologiska åldern definierar mognad och tankestruktur och den fysiska det kroppsliga/biologiska. En person som är 45 år men ser ut som 30 har ett annorlunda handlingsutrymme än en 45-åring som ser ut att vara 60.
Människor påverkas av det potentiella handlingsutrymme för vad som är socialt acceptabelt för respektive kronologiska ålder. Arenor inbjuder vissa åldrar att delta. Arenor diskriminerar. Samhället är åldersdifferentierat, åldersegregerat. Vi vet mycket mer om etnicitet, kön och genus än vi vet om ålder, dvs mer om rasism och sexism än om ålderism (Nelson, 2005). Kategorisering av ålder, etnicitet och kön är så fundamental när det kommer till social uppfattning att forskare kallade dessa indelningar för primitiva och automatiska kategorier, därav tar vi ibland dessa indelningar för givet, och glömmer reflektera över fördömande föreställningar, vi återkopplar snabbt till en starkt nyanserad stereotyp med många tillskrivna egenskaper. Det är inte kön, genus, etnicitet, ålder som gör oss, det är våra individuella egenskaper. Ålderism är mer accepterat än sexism och rasism. Vi har en lång väg att gå för att manipulera dessa konstruktioner.  Jag börjar här och nu, med denna blogg.
Aaliyah Dana Haughton - erkänd artist som 14 år kronologiskt, men för mig utstrålade hon alltid en äldre psykologisk ålder. 1979-2001 RIP babygirl
1 Marie Schröder:

skriven

Hallå! Jag googlade och letade efter "åldrar", biologisk, kronologisk osv. Hamnade i din blogg. De var ju trevligt. Blev glad när jag läste om dig och din syn på de äldre. Jag hoppas att du är nöjd med din utbildning och att du är lika positiv i fortsättningen :)
Själv läser jag första terminen på MAH. Fast jag läser Socionomprogrammet. Är det ok om jag länkar till din blogg till några vänner som också är inne på det här med livslopp och åldrande just nu?

//Marie

Kommentera här: