Oh Gladys, Gladys, wherefore art thou Gladys?

Naomi Feil, utbildad psykolog möter en äldre kvinna med demensjukdom, Gladys Wilson.
När alla funktioner i sjukdomen går förlorade infinner sig en enorm oro. En oro som bidrar till kringvandrande, ångest, och andra kroppsliga, psykiska och kognitiva förluster.
Men Gladys har funnit en väg att kommunicera, genom Validationsmetoden. Hon bekräftar människan genom påståenden då de demenssjuka inte kan svara på frågor, och det slutar med att de båda sjunger tillsammans och Gladys gråter. Sånger och melodier stannar länge i minnet och den äldres identitet och jaguppfattning stärks i metoden.
Naomi fångar Gladys, och blir en tillfällig bärare av hoppet. Hon möter Gladys desperata behov av kontakt som hon menar nu endast är inuti henne.
Metoden är en av de psykologika och pedagogiska vägar vi studerar i Äldrepedagogutbildningen, och kan även nyttjas i större omfattning än de som drabbats av demenssjukdomar. Metoden bekräftar människans känslor totalt, om kommunikationen uppstår.
Jag ser en tår - du är ledsen...