Operation studieobjekt äldre människor

 Jag har märkt att vissa äldre blir förnärmade över att vara mitt studieobjekt, medan andra har reagerat precis tvärtom och glatts över att fokus äntligen läggs hos äldres socialpsykologiska tillvaro och helhet och inte enbart på kropp och sjukdomar.

Slutsats av positiv bild av äldrepedagogers framväxt:
1. Någon ser mig som helhet, inte bara då jag kommer inom äldreomsorgens plattform.
2. Insikt om att det krävs specifik kunskap om samhällets äldre individer,
3. Positiv bild av pedagogik som helhet: Fokus på personlig utveckling.
 
Slutsats av negativ bild av äldrepedagogers framväxt:
1. Rådande föreställning/fördom/idé om att yngre äldrepedagoger ska komma här och veta vad som är bra för mig påverkar synen. Hen vill inte möta ännu en yrkeskategori som ska veta hur äldre ska leva sitt liv.
2. Äldrepedagogik fungerar inte för alla. Alla vill inte bli delaktiga i gemenskap, utvecklas, lära nytt.
3. Alla människor vill inte bli sedda?
4. Negativ bild av pedagogik, någon som ska lära, som en lärare i skolan, dvs. sätta en i system, säga till när den ska vara tyst, räcka upp handen etc.
 
Vad mer?
 
Hur kan detta vara dåligt?
Bildanalys i handledningsgrupp med en grupp äldre kvinnor utifrån olika teman eller frågeställningar.
1. Hur kommer det sig att du är här?
Svar: En del sökte gemenskap, vänner, umgänge, någon ville prova något nytt, andra vart nyfikna.
 
2. Välj en bild som påminner dig om något som hänt dig, något du minner och vill berätta om.
Svar: En bild med ett snöigt landskap och en gammal gård påminde en dam om när hon var hos sina morföräldrar som barn.
 
Underbara damer, tack för att jag fick träffa er! Ni är små solstrålar!