Att forska om: Roller som undersköterska/vårdbiträde i äldreomsorg

Jag önskar kartlägga de roller undersköterskor/vårdbiträdens tar sig / går in i för att kunna utföra sina arbeten på ett äldreboende. De jag först kommer att tänka på är:
- Den hängivna.
- Den apatiska.
- Den utmattade.
- Den instrumentella: Arbetspressen/bördan kraven blir så stora att den arbetande måste bli instrumentell för att orka kunna utföra sitt arbete.
- Den malplacerade: Ofta en som inte arbetat inom äldreomsorg men får anställning pga personalbrist. Den får en liten lön för att klara sig.
 
Diskussion om professionalitet i förhållande till rollerna.
                 - Professionalitet och känslor.
                 - Känslans makt för att får människor att förstå.
 
Diskussion om lönesättning i förhållande till rollerna.
 
 
Diskussion om.....
INLÄGGET ÄR UNDER KONSTRUKTION!

Kommentera här: