Fotografera utan att bryta sekretess

 
 
Har fått några frågor på min blogg angående titeln ovan.
 
Tips:
- Fota miljön, händerna instrument, kaffe kopp
- Fråga chefen i din verksamhet hur reglerna ser ut. Vanligen finns det ett dokument inom verksamhet där personen på bilden samt i vilket syfte bilden ska användas för kan skrivas under. Vissa t.ex. boende har mer ideologiska tänk och är öppna för sunt förnuft och annorlunda nytänkande utveckling, medan andra boenden kanske är mer rädda så fort något närmar sig det juridiska. Fråga din chef, samt den personen som är med på bilden, kanske kan du visa bilden, vart du ska lägga upp den och vad du skriver, samt i vilket syfte. Förklara, skapa en dialog om det. Bjud även in anhöriga så de kan vara med i svängen.