Status att arbeta i äldreomsorg . . .

* 92 årig dam sa till min kollega (kollegan läser till revisor/ekonom):
"Men vad gör du här, varför jobbar du med gamla"?
 
* Jag sjunger för en äldre kvinna. Hon säger:
"Men vad gör du här, du ska inte hålla på med sånt här skitgöra när du sjunger sådär"
 
* En släkting till mig sa:
"Varför sätter man ungdomar till att ta hand om våra gamla, varför kan inte de gamla ta hand om de gamla, de unga ska ju ut och leva, och inte sitta inne med de gamla /../"
 
Alla dessa samtal ovan har bakomliggande föreställningar och tolkningar av att det inte ligger ett större värde av att arbeta med äldre. Att arbeta i äldreomsorg kan vara givande, kul, utvecklande, nytänkande, tacksamt. Personligen tror jag att det finns få arbeten där du känner dig så mottagen, någon som tar in dig i mötet, men också vill påvisa sin åsikt: Här står jag. Att sitta rakt upp och ner, utan att stressa, lyssna och ge sig hän åt mötet med en äldre i hemtjänst är otroligt givande. Du har chansen att fråga om hens synsätt, hur var ditt liv, vad gjorde du i denna situationen, hur vart din resa? Vad är ett absolut måste i livet? Det finns många goda råd att få, och få en chans att se ett synsätt på livet som kan vara mycket fint. Många äldre uttvecklar sin ödmjukhet och förståelse för människors olikheter och för sig själva och de kroppsliga förändringarna. De tar inte saker och ting för givet, så gör inte du det heller.
 
Det finns många skrönor om äldreomsorgens arbete och även förutfattade meningar om arbetsuppgifterna däri, och de berättare jag syftar till har en sak gemensamt: de drar samma slutsats - att det är mindre värt att arbeta i äldreomsorg. Det kan vara krävande liksom alla arbeten, men synsättet är tråkigt och väldigt osant. Ändring måste ske.