Yrken.net - Äldrepedagog

Beskrivning

Äldrepedagoger arbetar med förebyggande, hälsoinriktade och socialt synsätt inom äldreomsorgen. Det kan vara som projektledare för att utveckla verksamheter, som gruppledare i äldreomsorgen, som trygghetsvärdinnor på trygghetsboenden med mycket mer. Gå till hemsidan för att läsa mer överskådligt: Yrken.net

 

Utbildning

2-årig högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 22.847 kr och medelåldern 37,9 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för äldrepedagog.