En stagnerad äldreomsorg?

 
 
 
Att arbeta på ett äldreboende får mig ständigt att påminnas om tex skillnader mellan man och kvinna (av många anledningar) och sådan verksamhet låter sig inte lätt förändras. Jag, som pedagog sätts i en utmaning.
 
I media fokuseras äldreomsorgen att handla om dåligt bemötande och vård. I bakgrunden kommer då frågor som genus, sexualitet och ålderism.
 
Till min förskräckelse anser några av mina kollegor att ord som vagina och penis inte bör yttras inför de äldre. Jag undrar, har gamla människor inte sådana själva? Att inte enbart arbeta som pedagog gentemot de äldre utan även personal är en stor utmaning för Äldrepedagoger.
 
Jag kommer aldrig att särbehandla äldre av denna anledning, låta ett inskränkt och konservativt tankesätt fortlöpa och binda könsroller och åldersroller hårt. Äldre är redo för förändring, men är vi?
 
Vagina, penis och hen åt äldreomsorg! Länge leve de!