Förskola & Äldreboende


ABC US News | World News
"Förskolan är en del av äldreboendet - gör underverk för de äldre. Förskolan och äldreboendet ligger i samma byggnad i Seattle. Då föddes idén om att sammanföra barnen med de äldre - och det har blivit succé"
 
Inte bara för de äldre kan jag tycka, utan också för barnen att lära känna äldre människor. Ett närmande av generationer och förståelse för åldrande.