Akta - Salutogent blir patientorienterat

Hej hopp!
En liten tankeställare för äldrepedagoger och andra i omsorgsyrken, som insirerade mig i läsandet av Fahlander Fallgren och Hartelius C-uppsats:

SE VAD ÄLDREPEDAGOGIK

KAN GÖRA FÖR DIG


HUR TILLGODOSER ÄLDREPEDAGOGIKEN

DE ÄLDRES BEHOV?


Det salutogenetiska perspektivet används ofta i sammanhang där individen är patient, och nämnvärt är att äldrepedagogiken har en helhetssyn på människan oavsett vardagssituation om vi tänker efter.

Har du en helhetssyn på individen, eller ser du denne endast i ett vårdande sammanhang?

Tänk dig själv in i när du är patient, vill du ses som en hel människa eller endast i ett sammanhang dit ditt problem eller din sjukdom fört dig?

 

Se mig.