I en äldrepedagogs bagage (Examen via Malmö högskola)

- Salutogent vs. Patogent: KASAM
- Behov (Maslow mfl)
- Gerotranscendensen
- Validationsmetoden
- Reminiscensmetoden
- Pedagoiska metoder: Stödjande samtal, empowerment, medmänniska, rådgivande, stärka integritet, autonomi & identiteten.
- Livsloppsperspektivet i mötet med äldre
- Generalisering
- Rollförluster ?
- Socialkonstruktivism
- Övergripande kunskaper: Åldrandets problem och sjukdomar: Demens, depressioner, psykoser, delirium m,m.
- Pensionssystem
- Det sociala åldrandet
- Coping: Strategier att hantera svårigheter
- Etiska dilemman i äldreomsorg (Socialstyrelsen)
- Juridisk grund: Pensionssystemet, SoL, HSL, OSL, LASS och LSS.
- Äldre och sexualitet
- Existentiella teman: Hur talar vi om död, varför behöver vi prata om död, och hur kan man prata om död?
- Död i olika religoner och kulturer
- Socialpedagogik, Socialt arbete, Pedagogik, Äldrepedagogik - skillnader och likheter i dessa
- MI-metod (motiverande intervju)
- Adult attachment Interview i samband med teori om anknytning
- Kultur, relevans av detta
- Gemenskap
- Det sociala medborgarskapet (Livet er et kunstvaerk - Helle Krogh Hansen 2002 samt 2006 & Socialpolitiska klassiker - Johansson 2008)
- Livslångt lärande & utveckling - det är aldrig för sent.

Och så mycket mer...