Lycka på äldre dagar...

Erik Fernholm beskriver en studie där man gav var sin blomma till äldre på en vårdavdelning. På den ena fick de äldre ansvaret för att sköta om blomman, på den andra fick de reda på att personalen skulle se till att blomman fick vad den behövde. Enligt Erik sjönk dödligheten med 50 procent på avdelningen där de äldre fick ansvaret för sin blomma.

Själv kom han in på lyckoforskningen den hårda vägen, och tack vare sin kloka mamma som lärde han att känna efter, på riktigt, och att prata om det:

– Vi har alltid haft goda samtal.

Sin pappa förlorade han i förtid:

– Min pappa var elitidrottare, en diskuskastare, han var en vinnare, men han dog 37 år gammal av pillermissbruk. Jag fick se att han utåt sett var en framgång, men jag såg också den andra sidan av det.

– Där och då började jag ifrågasätta hur vi lever. Folk verkar inte så jäkla lyckliga som jag tänker att de skulle kunna vara. Det låg kvar, jag började plugga hjärnforskning och lyckoforskning.

Kommentera här: