Förskola & Äldreboende


ABC US News | World News
"Förskolan är en del av äldreboendet - gör underverk för de äldre. Förskolan och äldreboendet ligger i samma byggnad i Seattle. Då föddes idén om att sammanföra barnen med de äldre - och det har blivit succé"
 
Inte bara för de äldre kan jag tycka, utan också för barnen att lära känna äldre människor. Ett närmande av generationer och förståelse för åldrande.
 
 
 

Kommentera här: