Särbehandling och trakasserier på jobb

Kanske var det någon som märkt att jag plocka bort några inlägg. Det är så att det uppstått en tragisk situation på arbetet som nu har en utredning om arbetsplatsen inte följer arbetsmiljölagen. Jag vill inte säga för mycket men det rör sig om trakasserier och särbehandling av och från chefen gentemot kollegor.
 
Det var jag som anmälde det. Och det är nu jag som blivit syndabocken, en kringgående roll som passats personalgruppen emellan under en tid.
 
Så ja, de informella ledarna tillsammans med chefen stöter ut och segregerar personalgruppen. Det påverkar allas mående och det påverkar därför även brukarna. Jag kommer göra allt för att inte vara kvar på en så sjuk arbetsplats och det bör gå fortast möjligt. Jag kan berätta mer om situationen efter att den är över.
 
Så om någon har tips om jobb i Skåne tar jag tacksamt emot.
 
 
 

Kommentera här: