Dont know much... But I do know that I love you


Sam Cooke, eg. Sam Cook, född 22 januari 1931 i Clarksdale, Mississippi, död 11 december 1964 i Los Angeles, Kalifornien, var en amerikansk sångare och soullegendar. Sam Cooke är en av de viktigaste sångarna inom soulmusiken. Förutom att ha spelat in klassiska soulhits som "You Send Me", "Chain Gang", "Wonderful World" och "Bring It on Home to Me" startade han även ett eget skivbolag, SAR Records.

Vi får lyfta fram det goda i äldreomsorgen

Det är lätt att projicera tråkiga tankar på äldreomsorg, men här ser vi ett gott exempel, låt det lysa, låt det inspirera och låt oss lyfta ett gott exempel att följa och sträva efter.
Just som det står: "Tack alla som ORKAR", så är det. Det är otroligt krävande att jobba nära människor som har det svårt. Arbetena i äldreomsorgen kräver högre status, högre kunskap (utbildning) och högre lön. "I äldreomsorgen får vi vara lite som en amöba", som en kollega sa till mig i somras, och forma sig efter varje vårdtagare för deras trivsel (jag drar paralleller till flexibiliteten som är en kvalitétsaspekt enligt socialtjänstlagen), det är otroligt psykiskt påfrestande, men ack så spännande att arbeta med äldre. Varje individ är en resa att följa och beundra, alla har sin historia att berätta.
Ändå tjänar hantverkare mer. Ting verkar vara viktigare än människor.
Ett förslag: Nästa gång det är tomt i vikariebanken, och inga vikarier finnes - RING IN POLITIKERNA, klockan 7 på morgonen, och låt dem köra igång, precis som vi "vanliga människor" får göra, sen kan de säga vad de vill.
Foto från Metro 2011-12-28

1. Omsorg i hemtjänst

(Denna rubrik kommer jag använda då och då).

Tidsbrist, ekonomiska besparingar, underbemanning och handledning för vårdpersonal.
Om jag fick 15 minuter mer hos varje äldre, skulle jag ha tid att ta av mig jackan. Jag skulle ha tid att sitta ner och prata mer ingående och inte i förbifarten. Jag skulle få en tydlig bild av hur den äldre mår idag, och av eventuella händelser. Jag skulle ha tid till att se över att det finns mat i kylskåpet elelr något annat relevant.
Det skulle innebära att den tid jag gav till varje äldre, skulle kunna kräva en extratjänst i underskötersketeamet. Dock tror jag inte att detta löser problemet. Synen på den äldre och på anhöriga i många hemtjänstgrupper är dålig. Ens människosyn bottnar i ens personliga värderingar och etik. Hur vi handlar styrs av vår människosyn.
Ett exempel.
Idag hade en kvinna så fruktansvärt ont. Hon hade därav inte kunnat sova på natten. Hon var den sista vårdtagare jag skulle besöka innan mitt pass var slut.
40 minuter hade jag på mig när jag kom in till henne. Hon var självklart upprörd och rädd, för att den medicin hon hade recept på inte hämtats ut, och var trött och hade ont.
Jag som vikarie ringer och rådgör hos ordinariekollegor. Som säger till mig:
- Varför kan inte den anhörige hämta ut medicinen?
- Vi hämtar inte ut medicin på helg, och speciellt inte under julhelgen.
- Ger du ett finger tar de hela handen.

Jag var väldigt kluven, jag kan inte bara lämna damen åt sin smärta, och den anhörige menade klart på att det skulle kontaktpersonen (dvs. en ordinarie i hemtjänstgruppen) löst tidigare i dagarna.
Min upplevelse av personalen är att de är stressade, och vill därför inte ta på sig extrauppgifter. De säger ofta att om man ger ett finger till  den äldre, tar de hela handen. Det är ett ganska lättlöst problem. Vi måste vara tydliga till de äldre:
"Jag hjälper dig nu med detta akuta problem, jag har mycket att göra, och detta ingår (inte alltid) i uppgifterna, men jag gör ett undantag för det är viktigt". Jag tycekr inte att det ska kräva mycket mer än att den äldre ber om att vi gör det och att vi i bästa möjliga mån löser problemet tillsammans som grupp. Den äldre ska inte kämpa för att detta ska gå igenom, de har nog att tänka på.
En annan sak är att om en personal inte löser ett sådant problem så läggs ansvaret vidare på nästa och nästa och nästa. Sen blir det inte bättre av att kontinuiteten inte finns, dvs. jag besöker en äldre på morgonen, till middagen kommer en annan kollega och på eftermiddagen en tredje.
Enligt OSL (offentlighets och sekretesslagen) får man inte heller föra vissa anteckningar i hemtjänsten för gruppens skull. En del hemtjänstgrupper jag varit i menar att så länge det hjälper den äldre och man dokumenterar i all hänsyn till individernas integritet finns inget problem, desssutom verkar det för den äldres bästa (GER KVALITÈT). Andra hemtjänst grupper har inte detta system, och dessa blir bristfälliga. I de fungerande grupperna ser jag ofta att en ordinarie vägleder resten av personalen, genom reflektion och stöd, dessa borde ha högre inkomst!!!!

Kvaliteten skulle höjas om dessa punkter kunde fyllas:
* Tiden - Ekonomi
* 1 personal extra - Ekonomi (beroende från grupp till grupp, vilket skiljer sig ofantligt- I vissa hemtjänstgrupper har jag fyra vårdtagare på schemat mellan 7-9 på morgonen, vilket är ganska perfekt, men i andra ska man gärna hunnit med åtta stycken. En del grupper har morgonmöte efter dessa första, för att reflektera vad som ska hända under dagen och hur man löser olika dilemman som mer eller mindre alltid uppstår: SOm att Elsa vill hämta ut medicin, och Eron vill ha kvällsposten köpt till middag. Ibland önskar någon äldre åka färdtjänst, och då är det bra om personlaen kan följa den ner till bilen (Tid).
* Handledning: I form av samordnare eller annan personal som är kommunikativ och sätter tydliga gränser angående människosyn, och att de äldre går före personalens bästa. I en del grupper formar man scheman efter personalens villkor och inte för de äldres bästa, då oftast för att kompensera för tidsbrist. Ex. Ulla vill att du ska vara hos henne först på morgonen, men du cyklar till Elsa före eftersom hon bor närmare, annars skulle det bli en omväg, även om Elsa gärna sover längre och Ulla är uppe med tuppen.

Kort och gott dessa punkter. Krävs nog en hel del dyr forskning och goda kontakter för att få detta i verket i Sverige, och jag ska bara ta master-examen innan också. ;P

Sen vill jag också lyfta en positiv sak. Det förvånar mig alltid att de som är nya i äldreomsorgen (vikarier) verkligen är friska fläktar, oskrivna blad, och verkar förstå precis vad jag menar när jag pratar om ovan nämnda saker. De ser den förvrängda människosynen och stressen.
Jag vill aldrig mer ha en heltidstjänst eller vikariat i en grupp i hemtjänsten för jag vet att jag då kommer agera likadant som ovan beskrivda kollegor pga. stress och grupptryck. Har dock de senaste månaderna haft en idé om en ny verksamhet. Frågan är hur möjligheterna ser ut för privatisering av hemtjänst för att sätta denna idé till verket, det ska jag spinna vidare på.
Sen får jag givetvis avsluta med att länka till Föreningen Äldrepedagogerna, Äldrepedagoger arbetar ständigt med reflektion, förändring, förbättringar för de äldre, vare sig det är genom teater, sång dans, eller att socialt stärka och mobilisera äldre i verksamheter som särskilda boenden, trygghetsboenden, mötesplatser, caféer eller uppsökande verksamhet (i hemtjänst: där pedagogen besöker de äldre som vill och informerar om alla oändliga möjligheter, som vi ska vara specialister på).
Äldrepedagoger strävar efter att utgår ifrån en salutogen syn, och holistisk syn = Ser det som fungerar, och hela människan (bakgrund, erfarenhet, vänner, familj, nära, värderingar, önskningar), inget eländestänk här inte!!!