*** Äldrepedagog - framtidens yrke, idag! ***

Om vi får drömma...

Tack Simon Bloomfield för att du visade oss en väg!!! Jag bara måste lägga upp bandet som Simon spelade i 1978:

"The Rezillos"


(Simon i mitten =) )

Idag fick vi smaka på en pedagogisk metod som går under namnet "Framtidverkstad", med vår gästföreläsare Simon Bloomfield (artist vill jag påstå & familjerådgivare Staffanstorp). Metoden kändes som: Wow! vilken uppenbarelse!!! Simon var väldigt inspirerande.
Metoden bygger på fem faser, där alla berörda parter i en verksamhet samlas i ett rum och utbyter tankar, helst under några dagars periodtid. Metoden kan användas i föreningar, organisationer, verksamheter, för att konkretisera problem, och för att ge en lösning där ALLA får bli delaktiga. Den är starkt empowermentförankrad.
Om det nu är i en verksamhet inom äldreomsorg, låt då dessa samlas: De äldre (vårdtagarna), undersköterskor, äldrepedagoger, sjuksköterskor, chefer, mellanhänder, biståndshandläggare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter, dvs. alla som berör verksamheten. Man kan även bjuda in politiker och andra på högre nivå.

Fas 1. Förberedelse - Identifiera "gemensamt" problem och se utifrån allas synvinkel. Här kan man inleda med en gruppövning/ gemenskapsstärkande övning. Vi fick titta på massor av bilder och berätta inför varandra om varför vi sökt oss till äldrepedagogprogrammet.
Fas 2. Kritiska fasen - (begränsa inte, ut med allt, spy galla). Här gäller det att inte censurera. Skriv ner all din kritik och skepsis gällande problemet.
Fas 3. Fantasifas - Utopi och högsta visioner (inte begränsa sig). Dröm. Låt fantasin och framtidsvisionen synas. Var flummig, sväva ut. BEgränsa dig inte och tänk "outside the box. Även här skriv ner tankar. Allt summeras på stora pappersark, behöver int evara jätte strukturerat. Vi delade in oss i grupper och lät oss sedan framföra våra visioner genom rollspel/ andra kreativa spår.
Fas 4. Förankringsfas - bli till konkret handlingsplan: När, hur, varför?
Fas 5. Handling & uppföljning. Genomför.En omfattande, tydlig och praktisk bok om framtidsverkstad är "Att bryta vanans makt" av Tapio Salonen (Denvall & Salonen, 2000) som numer är dekan vid fakulteten Hälsa och Samhälle, Malmö högskola.

Läs mer om metoden här: www.framtidsverkstad.se

Vill ni se vad som skedde i utförandet av vår utopifas? Detta kommer gestaltas under 30 minuter den 26e April, klockan 12.00 - då blir det Kulturlunch på HS med äldrepedagogstudenterna, ingång 49, Universitetssjukhusområdet, Malmö...
VÄLKOMNA!