En stagnerad äldreomsorg?

 
 
 
Att arbeta på ett äldreboende får mig ständigt att påminnas om tex skillnader mellan man och kvinna (av många anledningar) och sådan verksamhet låter sig inte lätt förändras. Jag, som pedagog sätts i en utmaning.
 
I media fokuseras äldreomsorgen att handla om dåligt bemötande och vård. I bakgrunden kommer då frågor som genus, sexualitet och ålderism.
 
Till min förskräckelse anser några av mina kollegor att ord som vagina och penis inte bör yttras inför de äldre. Jag undrar, har gamla människor inte sådana själva? Att inte enbart arbeta som pedagog gentemot de äldre utan även personal är en stor utmaning för Äldrepedagoger.
 
Jag kommer aldrig att särbehandla äldre av denna anledning, låta ett inskränkt och konservativt tankesätt fortlöpa och binda könsroller och åldersroller hårt. Äldre är redo för förändring, men är vi?
 
Vagina, penis och hen åt äldreomsorg! Länge leve de!
 
 
 
 
 

Att forska om: Roller som undersköterska/vårdbiträde i äldreomsorg

Jag önskar kartlägga de roller undersköterskor/vårdbiträdens tar sig / går in i för att kunna utföra sina arbeten på ett äldreboende. De jag först kommer att tänka på är:
- Den hängivna.
- Den apatiska.
- Den utmattade.
- Den instrumentella: Arbetspressen/bördan kraven blir så stora att den arbetande måste bli instrumentell för att orka kunna utföra sitt arbete.
- Den malplacerade: Ofta en som inte arbetat inom äldreomsorg men får anställning pga personalbrist. Den får en liten lön för att klara sig.
 
Diskussion om professionalitet i förhållande till rollerna.
                 - Professionalitet och känslor.
                 - Känslans makt för att får människor att förstå.
 
Diskussion om lönesättning i förhållande till rollerna.
 
 
Diskussion om.....
INLÄGGET ÄR UNDER KONSTRUKTION!

Jag är så trött...

Jag är så trött på människor som kommer utifrån och säger åt äldreomsorgspersonal hur de bäst ska utföra sina arbeten. Fick en pik av den kyrkliga pianisten idag, och jag kan säga att det utlägg hen fick höra var något hen önskat att hen aldrig tagit upp: "Jag är så trött på människor som kommer utifrån och säger åt oss hur vi ska utföra våra arbeten, jag menar, inte skulle jag påpeka hur du väljer att spela piano eller tala inför församlingen..//."osv.
Tack. Trött. Pust.