"Problem med nerverna"

Jag undrar om det här begreppet. Vad kommer det av?
Jag hör många äldre förklara sin psykiska ohälsa med detta begrepp, men jag undrar hur begreppet kom till rent historiskt? Begreppet är mindre tabubelagt än andra ord kanske? Innebär det: temperamentsfull humör, humörsvängningar och att må psykiskt dåligt? Eller så är det en ren beskrivning av en människa som har tillgång till sina känslor. Men att det, speciellt förr (men även idag) vart helt emot jantelagen, och sågs som någonting fult. Vid medelhavsländerna tex finns kanske inte detta begrepp, där är känsloyttringar kanske mer tillåtna. I Sverige finns en bild av att vi ska hålla tillbaka våra känslor. Man säger inte vad man tänker, man blir återhållsam, får synas men inte höras, prestera men inte beröras känslomässigt.
Någon som vill lära mig om begreppet: "Problem med nerverna"?

Jag har många gånger hört människor omkring mig förklara någons beteende: "Hon hade ju alltid problem med nerverna". Framföralt kvinnor nämns, så här blir en genusdebatt. Den genusdebatten tar jag en annan dag. Men här är en mycket intressant artikel från Skurups kommun: Rapport om stereotypiska föreställningar om manligt och kvinnligt i vården, som påverkar diagnostisering m,m. Och vad händer då med män som inte får visa sina känslor. Självmordsstatistiken på äldre män är hög, är detta ett resultat av feldiagnostisering och också av en samhällspräglan?

Pressmeddelande Äldreministern

Vad säger egentligen vår lilla politiska dam nu efter alla rabbalder? Här kommer urdraget från regeringens hemsida:
En sak är säker, det kan inte vara lätt att vara i Marias skor.

Maria Larsson: Misskötsel av äldreboenden är

oacceptabelt

 

Misskötsel av äldreboenden är oacceptabelt vare sig de drivs i privat eller kommunal regi. De äldre och deras anhöriga måste kunna lita på att vården och omsorgen är trygg och värdig. Det säger barn- och äldreminister Maria Larsson, med anledning av de brister som uppdagats på äldreboenden.

- Denna typ av misslyckanden riskerar att kasta en skugga över all den enskilt och privat bedriven verksamhet som håller en god kvalitet. Det nu aktuella företaget behöver förklara sig och se till att detta inte händer igen. Det finns även all anledning att påpeka att kommunen har det yttersta ansvaret för verksamheten. I deras lagstadgade uppdrag ligger att följa upp och säkerställa insyn i verksamheter som läggs ut för att drivas i privat/enskild regi, säger Maria Larsson.

- De privata aktörerna - vare sig de är stora eller små - har att följa de lagstadgade krav på god kvalitet i insatserna som följer av socialtjänstlagen. Den statliga tillsynen har möjlighet att förena förelägganden med vite och ytterst lägga ner en verksamhet som inte drivs

i enlighet med lagstiftningens krav, säger Maria Larsson.

- Medborgarna uppskattar det fria valet och därmed också rätten att välja bort. Detta välkomnar jag som äldreminister. Genom mina resor i Sverige har jag fått detta bekräftat, säger Maria Larsson.

- Men i dag har vi riskkapitalbolag som är verksamma inom till exempel skola och vård som har räntekonstruktioner som gör att de slipper beskattning i Sverige och att vinsterna i stället går till olika skatteparadis. Det är helt enkelt oacceptabelt. Det måste vi få ett stopp på, säger Maria Larsson.

Kontakt

Marcus Jonsson
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-382 47 78
e-post till Marcus Jonsson