Status att arbeta i äldreomsorg . . .

* 92 årig dam sa till min kollega (kollegan läser till revisor/ekonom):
"Men vad gör du här, varför jobbar du med gamla"?
 
* Jag sjunger för en äldre kvinna. Hon säger:
"Men vad gör du här, du ska inte hålla på med sånt här skitgöra när du sjunger sådär"
 
* En släkting till mig sa:
"Varför sätter man ungdomar till att ta hand om våra gamla, varför kan inte de gamla ta hand om de gamla, de unga ska ju ut och leva, och inte sitta inne med de gamla /../"
 
Alla dessa samtal ovan har bakomliggande föreställningar och tolkningar av att det inte ligger ett större värde av att arbeta med äldre. Att arbeta i äldreomsorg kan vara givande, kul, utvecklande, nytänkande, tacksamt. Personligen tror jag att det finns få arbeten där du känner dig så mottagen, någon som tar in dig i mötet, men också vill påvisa sin åsikt: Här står jag. Att sitta rakt upp och ner, utan att stressa, lyssna och ge sig hän åt mötet med en äldre i hemtjänst är otroligt givande. Du har chansen att fråga om hens synsätt, hur var ditt liv, vad gjorde du i denna situationen, hur vart din resa? Vad är ett absolut måste i livet? Det finns många goda råd att få, och få en chans att se ett synsätt på livet som kan vara mycket fint. Många äldre uttvecklar sin ödmjukhet och förståelse för människors olikheter och för sig själva och de kroppsliga förändringarna. De tar inte saker och ting för givet, så gör inte du det heller.
 
Det finns många skrönor om äldreomsorgens arbete och även förutfattade meningar om arbetsuppgifterna däri, och de berättare jag syftar till har en sak gemensamt: de drar samma slutsats - att det är mindre värt att arbeta i äldreomsorg. Det kan vara krävande liksom alla arbeten, men synsättet är tråkigt och väldigt osant. Ändring måste ske.
 

Vem fan vill vara 30?

Var på en fest härom dagen. I en diskussion om ålder säger en 21-årig tjej:
"Men alltså, vem fan vill egentligen vara 30"
Ingen säger emot. Jag tittar ner i golvet, suckar. Det är som att säga: Vem fan vill vara kvinna, vem vill vara bög, vem vill vara mörkhyad? Åldersdiskriminering är inte lika uppmärksammat som de andra kategorierna inom intersektionaliteten. Det är mer socialt accepterat att förringa ålder.

I longitudinella studier har man följt individer genom flera årtionden, från 20 - 90, de som levde så länge. Man har vart tionde år frågat dem samma frågor om ålder, och varje gång har de menat att nu är jag lyckligare än vad jag var för 10 år sedan, eller nu är jag mer tillfreds med mig själv, eller nu känner jag mig själv mer etc etc.
 
 
 
 

Åter igen - vad gör en äldrepedagog?

Frågan får jag ofta i hemtjänsten nu i sommar, så här kommer en ny tolkning -
 
Vad?
Som äldrepedagog arbetar man i stort för de äldres rättigheter. I förhållningssättet jobbar man med att se människan och inte åldern. Man låter inte individen särbehandlas varken positivt eller negativt. Fördomar och föreställningar om ålder finns i samhället, men dessa ska inte inverka i äldrepedagogens möte med den äldre, man ser individen. Alla individer är olika. Mar arbetar med att hitta den äldres resurser och stöttar denne att ta tillvara på dem. Det krävs en särkild förståelse för åldrande för att möta äldre - det betyder att man bör vara medveten om de fysiska, sociala och psykiska förändringarna ålder bringar, men att ändå se individen utifrån det salutogena perspektivet - dvs. det friska. Sjukdomarna och den fysiska omvårdnaden ligger inte i fokus, det gör det sociala, existentiella och psykiska välbefinnandet.
 
Var?
Äldrepedagoger kan arbeta på mötesplatser/mötespunkter/träffpunkter och stötta/stimulera till aktiviteter som roar och ger någonting, dvs. bidrar till nöje och utveckling.
 
Äldrepedagoger kan arbeta i hemtjänst som informationsspridare mellan vårdtagarna och alla professioner: Vårdbiträden, chefer, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och alla instanser som den äldre kan möta. Om den äldre har ett problem eller en fundering är det inte ofta någon finns där, säger både min erfarenhet och forskning. Det gäller att ta människan och dess vilja på allvar. Äldrepedagoger i hemtjänst kan också stötta till social samvaro och att finna meningsfullhet i vardagen. Man mår bättre med människor runt sig. Att möta den äldre i sitt eget hem kräver en viss insikt, där kommer vi utifrån, och hemmet är ens trygga vrå. Vilka behov uttrycker den äldre att den vill tillgodose?
 
Detsamma gäller på särskilda boenden, dvs "ålderdomshem". Även här krävs en särskild insikt för den äldre som bor mer "kollektivt". Vilka behov uttrycker den äldre att den vill tillgodose?
 
Äldrepedagoger kan arbeta med projekt, vägledning, rådgivning, coaching.
 
Äldrepedagoger kan arbeta med metoder: Narrativa metoder, framtidsverkstad, reminiscensmetoden, validationsmetoden, Motiverande samtalsmetoder med mycket mer. Äldrepedagoger har ett pedagogikst förhållningssätt, dvs. de är ständiga kritiska och betänker sitt eget handlande för att nå vissa mål.

Äldrepedagoger bör vara lite kreativa. Allt är inte skrivet i sten.
En del äldrepedagoger arbetar med ett visst fokus: vissa håller berättar-kurser, och andra kanske har sångklasser eller yogalektioner.
Att arbeta med människor kräver flexibilitet, det finns inga givna lösningar på problem som dyker upp.
 
Så vad gör en äldrepedagog?
Kontrar med: Vill du bli gammal i vårt samhälle? Och hur skulle du då vilja åldras?
Fundera på det.
 
Utbildningen på Malmö högskola:
Är bred. Du får läsa gerontologi - dvs. läran om det sociala åldrandet. Man berör äldre- och sexualitet, död, existentiella samtal, etiska dilemman på särskilda boenden, juridik, åldrandets villkor, samhällets föreställningar om äldre och att bli gammal, åldrandets fysiska och psykiska sjukdomar. I allt ligger det att finna en förståelse för att ge goda möten med de äldre. Målet är att mötena ska ge utveckling, insikt och/eller välmående. I utbildningen ligger ett pedagogiskt förhållningssätt där man ständigt får betänka konsekvenserna av sina handlingar och förbättra kommunikationen till omgivningen. OCH MYCKET MER! =)
 
HEJ PÅ ER!