M.I. - metoden i Äldrepedagogik

M.I, Motiverande Intervju eller Motiverande Samtal är en metod.
Den kan vara ett inslag i äldrepedagogiskt arbete.
Begreppet har sitt ursprung i USA och kan användas i samtal där personen du träffar, den äldre, klienten etc. uttrycker en vilja att förändras, eller saknar verktyg för att göra det.
MI handlar inte om att tvinga någon till förändring, utan vi finns där när personen är redo, och vägleder den ibland dit. Vi kan stötta personen att se var i processen den befinner sig.
Metoden menar att för att vi människor ska kunna göra en förändring i vårt liv krävs:
- VILJA att genomföra
- KUNNA (möjlighet, hur går jag tillväga, har jag kompetensen, kunskapen?)
- REDO att genomföra

Inre röster i oss skapar en ambivalens som gör att vi stannar i processen, vi lyssnar eller lyssnar inte på de inre rösterna och detta medför att vi gör olika val. Vi måste också ta hänsyn till alla de ambivalenta rösterna som vill olika saker.

Som äldrepedagoger kan vi fråga oss:
- Vad tror jag behövs för att motivera?

Vad gör MI?
- Den hjälper oss att ta klienten ett steg vidare i sin förändring.
- Hjälper oss hantera ett motstånd (På så sätt kan den användas överallt, var möter vi inte motstånd?)
- Belysa, förtydliga och bearbeta ambivalens.


Det var lite om MI.