Utopiskt Rollspel med Ä.P-studenterna Elis & Hamideh


Äldrepedagogstudenter redovisade en artikel den 29 Februari 2012.
Artikelns namn: "Managing older worker training: A litterature review and conceptual framework", via tidsskriften: Educational Gerontology.
Utspelas av Elis & Hamideh i ett utopiskt rollspel, där det blir ett "win-win" för den äldre arbetaren (Hamideh närmast kameran) och för arbetsgivaren (Elis). Bra spelat tjejer !!!

Ska Reinfeldts förslag gå igenom tro? Läs mer om höjd pensionsålder: http://www.tv4.se/1.2528773/2012/02/08/fredrik_reinfeldt_sa_kan_hojd_pensions...

Och här följer google translates översättning, med några undantag:

Elderly pedagogue students carrying an article on 29 February 2012.
Name of article by journal: Educational Gerontology - "Managing older worker training: A Literature review and conceptual framework."
Unfolding of Elis & Hamideh in a utopian role play, where it becomes a "win-win" for the older worker (Hamideh closest to the camera) and the employer (Elis).
Should Reinfeldt's proposals go through? Read more about raising the retirement age: http://www.tv4.se/1.2528773/2012/02/08/fredrik_reinfeldt_sa_kan_hojd_pensions...

ÖPPET HUS MALMÖ HÖSKOLA

På torsdag har Malmö högskola öppet hus. Jag kommer vara där, så kom och prata med mig, en livs levande äldrepedagogstudent och ställ de lättaste och de mest bekymmersamma frågorna - jag svarar så gott det går.
Länk: Öppet hus, På Orkanen, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö.

Jag kommer visa en del uppsatser vi skrivit, lite böcker, berätta om vårt fokus, framtida arbetsmöjligheter, Föreningen Äldrepedagogerna, åldersdiskriminering, äldres rättigheter, pedagogiskt arbete med äldre, samtalsmetoder, med mycket mera. Utbildningen är bred och ger kandidatexamen i socialt arbete.

En skånsk länga

En dams vädjan och berättelse till mig om att hålla de gamla kulturmärkta byggena vid liv. Hemma i sin lägenhet har hon varken dator eller kontakter för att uttrycka sin politiska strävan. Men tavlor hade hon gott om. För henne var detta viktigt. Ett intresse som genomsyrat hennes liv. Meningsfullt och betydelsefullt.

Det må vara ok för en del att skrika "håll käften din gamla kärring/gubbstrutt, du har inget och komma med" när damen vädjar om att akta rabatter eller staket vid bollspel (eller dylikt). Åldersdiskrimineringen svävar fritt och utan att någon ifrågasätter. Om äldre vill bevara något som är knutet till hela deras liv är det svårt för många att förstå. Jag anser att det finns fördomar om att äldre håller fast vid det forna, och att de vägrar följa den postmoderna utvecklingen. Möt dem med förståelse istället.
Den dagen sitter du där själv... och samhället har lämnat dig ryggen. Vem ska kämpa för dig och dina rättigheter då?

Den suddiga texten säger:
Birgitte & Eric Lilius formgivare AB
Stora Tibbaröd 260 24 Röstånga 0435/914 03
Producerad att stödja föreningens SKÅNSKA GÅRDAR strävan att bevara och utveckla skånska byggtraditioner.

Tavlan uttrycker en kulturell grupps rädslor för att de gamla fina gårdarna ska moderniseras, intressant.


1780
Stora Tibbaröd, Röstånga
Gammal boplats - nämnd i
Lunds Stifts Landbok 1569 - 70
- då Jens Michelssen tiill
Kircker aarligen giiffuir 22
,5
sköppor säd och 42 Pundt smör
1780 - en fyrlängad gård i ek
fur och bok - brukad av Anders
Pålsson och hustrun Karna.


1880
Samma länga.
Decennier av fred och gradvis förbättrad ekonomi
Större gårdsplan nya byggnader, mer utrymme
och färg från alunbruket
förändrar gården.

SE LÄNK FÖR KAFFESTUGAN ALUNBRUKET, SKÅNSK LÄNGA I BÖRSARP!


1970
Fortfarande samma länga.
Sverige en industrination.
Nya ideal ger längtan ett allvarligt
och strikt utseende, men
också bekvämlighet.

2000
Hur renoveras? Om man vill
gå bakåt i tiden kan man
välja 1800-talet som förebild
Viktigast: Var skonsam mot
de tekniska funktionella och
estetiska grunddragen.


Varning!
Industriprodukter och välmenande
kärlek förvandskar lätt en skånsk
länga. Status och nostalgi dödar
den enkla vackra karaktären.
Låt
den skånska längan leva.