Utopiskt Rollspel med Ä.P-studenterna Elis & Hamideh


Äldrepedagogstudenter redovisade en artikel den 29 Februari 2012.
Artikelns namn: "Managing older worker training: A litterature review and conceptual framework", via tidsskriften: Educational Gerontology.
Utspelas av Elis & Hamideh i ett utopiskt rollspel, där det blir ett "win-win" för den äldre arbetaren (Hamideh närmast kameran) och för arbetsgivaren (Elis). Bra spelat tjejer !!!

Ska Reinfeldts förslag gå igenom tro? Läs mer om höjd pensionsålder: http://www.tv4.se/1.2528773/2012/02/08/fredrik_reinfeldt_sa_kan_hojd_pensions...

Och här följer google translates översättning, med några undantag:

Elderly pedagogue students carrying an article on 29 February 2012.
Name of article by journal: Educational Gerontology - "Managing older worker training: A Literature review and conceptual framework."
Unfolding of Elis & Hamideh in a utopian role play, where it becomes a "win-win" for the older worker (Hamideh closest to the camera) and the employer (Elis).
Should Reinfeldt's proposals go through? Read more about raising the retirement age: http://www.tv4.se/1.2528773/2012/02/08/fredrik_reinfeldt_sa_kan_hojd_pensions...