M.I. - metoden i Äldrepedagogik

M.I, Motiverande Intervju eller Motiverande Samtal är en metod.
Den kan vara ett inslag i äldrepedagogiskt arbete.
Begreppet har sitt ursprung i USA och kan användas i samtal där personen du träffar, den äldre, klienten etc. uttrycker en vilja att förändras, eller saknar verktyg för att göra det.
MI handlar inte om att tvinga någon till förändring, utan vi finns där när personen är redo, och vägleder den ibland dit. Vi kan stötta personen att se var i processen den befinner sig.
Metoden menar att för att vi människor ska kunna göra en förändring i vårt liv krävs:
- VILJA att genomföra
- KUNNA (möjlighet, hur går jag tillväga, har jag kompetensen, kunskapen?)
- REDO att genomföra

Inre röster i oss skapar en ambivalens som gör att vi stannar i processen, vi lyssnar eller lyssnar inte på de inre rösterna och detta medför att vi gör olika val. Vi måste också ta hänsyn till alla de ambivalenta rösterna som vill olika saker.

Som äldrepedagoger kan vi fråga oss:
- Vad tror jag behövs för att motivera?

Vad gör MI?
- Den hjälper oss att ta klienten ett steg vidare i sin förändring.
- Hjälper oss hantera ett motstånd (På så sätt kan den användas överallt, var möter vi inte motstånd?)
- Belysa, förtydliga och bearbeta ambivalens.


Det var lite om MI.

Oh Gladys, Gladys, wherefore art thou Gladys?

Naomi Feil, utbildad psykolog möter en äldre kvinna med demensjukdom, Gladys Wilson.
När alla funktioner i sjukdomen går förlorade infinner sig en enorm oro. En oro som bidrar till kringvandrande, ångest, och andra kroppsliga, psykiska och kognitiva förluster.
Men Gladys har funnit en väg att kommunicera, genom Validationsmetoden. Hon bekräftar människan genom påståenden då de demenssjuka inte kan svara på frågor, och det slutar med att de båda sjunger tillsammans och Gladys gråter. Sånger och melodier stannar länge i minnet och den äldres identitet och jaguppfattning stärks i metoden.
Naomi fångar Gladys, och blir en tillfällig bärare av hoppet. Hon möter Gladys desperata behov av kontakt som hon menar nu endast är inuti henne.
Metoden är en av de psykologika och pedagogiska vägar vi studerar i Äldrepedagogutbildningen, och kan även nyttjas i större omfattning än de som drabbats av demenssjukdomar. Metoden bekräftar människans känslor totalt, om kommunikationen uppstår.
Jag ser en tår - du är ledsen...

Nya tider - Äldrepedagogföreningen

Massa roligt är på gång!

På hemsidan (länken ovan) kan ni nu läsa om olika pedagogiska metoder som lärs ut på Malmö högskola som sedan kan användas i arbetet med äldre människor.
Kanske analys av Hollywoodfilmer?
Eller analys av en dikt om en nyckelpigas mod, hur kan detta ses i sammanhanget i arbetet med äldre?

Forumspel, en flera hundraårig metod för att lösa samhälleliga konflikter på individ, grupp elleer samhällsnivå:

Kollage, i en presentation om en människas liv: Som kan verka identitetsstärkande: "Det här är jag, och mitt liv"

Äldrepedagogstudenter visar framfötterna på Konserthuset under Malmö centrums ÄLDREDAG.

Och slutligen: Det finns stora möjligheter för oss Äldrepedagoger att starta projekt genom Kultur i vården genom att söka finansbidrag! Gå till hemsidan: Översta länken!
Väl mött!