Gör en musikvideo med de äldre

Om du har en Mac och eller annat system så kan du köpa en USB-snowball mic och sedan spela in och göra en video med de äldre. Det finns enkelt uppbyggda program för att spela in röster, lägga in en instrumental mp3 fil som du med en annan extension (tool) kan ladda ner från youtube. Ta en gammal goding-låt och sjung den över en tid. Föreslå sen och se vad de äldre säger. Många förstår inte hur enkelt det kan vara. Men när de väl får se resultaret blir de stolta och glada - något att visa för anhöriga =). Eller varför inte spela in live-instrument - ackustisk gitarr eller annat.
 
Här har jag gjort en video med Garagband (ett program där du skapar musiken och eller spelar in din röst) - och med iMovie där du gör videon). Du kan lägga på effekter på både röster och video. Leka med färger och ljus.
 
Fråga gärna så ska jag försöka förklara. När man väl lärt sig brukar det gå undan. <3
 
 

Samtalets dimensioner

 
Existentiella samtal, motiverande intervju, lösningsfokuserade samtal, medmänskliga samtal, terapeutiska/behandlande samtal som: kognitiv beteendeterapi, dialektiskt beteendeterapi, mentaliseringsbaserad terapi... formerna är många.
 
Att samtala med äldre - Vad handlar det om?
 
Det har tagit några år och lite erfarenhet att för mig att själv kunna svara på denna fråga för mig själv.
 
Samtalet
Hur? Hur ska samtalet gå till, ska det fokusera på ett visst ämne? Ska samtalet vara behandlande? Hur samtalar jag till en grupp äldre i förhållande till enskild individ? Hur ser gruppen ut? - vilka individer består den av - känner gruppen mig/dig, och vad har den för intressen? Hur pratar gruppen vanligtivs? Behöver gruppen socialt smörjemedel eller har gruppen först behov av att utrycka frustration i förhållande till visst tema eller situation som uppstått. Kommer vi sitta i ett enskilt rum, utan att bli störda. Finns det några särskilda karaktärer som har svårt för vissa ämnen och hur tar jag hänsyn till dem och resten av gruppen.
 
CIRKEL! - sitt gärna i en ring så att deltagarna kan se varandra, förbered med plats för rullstolar/ rullatorer och bekväma stolar innan det är dags.
 
I samtal men också i grupp är det svårt att innan kunna förutse allt som ska hända och vilka diskussioner som kommer. Det krävs också att äldrepedagogen försiktigt bryter in när det behövs, låta alla få delta i gruppen. Ibland finns det några som hör sämre de kan då få sitta närmre äldrepedagogen som lättare kan komma till undsättning om de inte hänger med.
 
Förbered kollegor - uskor / v.b. att idag - har vi på schemat att tala om tex. "Kärlek på äldre dagar" - de kan då skoja och lirka för att få med de äldre - vissa som kanska annars inte skulle ta mod att komma. En del uskor - kommer till mig och ber mig prata med visa äldre, för att de tror att de skulle uppskatta temat.
 
Dimensioner:
 
Vilka maktförhållanden finns inom gruppen. Vilken makt har äldrepedagogen i förhållande till de äldre och till resten av personalen?
 
Får de äldre inflytande i hur samtalet förs och hur stor del för att inte spåra ut i "fel ämnen". Äldrepedagogen får hämta tillbaka tråden innan man "tappar ämnet".
 
 Inlägg under konstruktion. Referener tillkommer.

Veckoaktivitet v. 1 2014

Aktiviteter v. 1 2014

Måndag 6/1

10.00 Högläsning

10.30 Fika

13.00 Grupp-promenad

Tisdag 7/1

10.00 Sitt-yoga

10.30 Fika

13.00 Musikstund

Onsdag 8/1

10.00 Sittgympa, avslappning

10.30 Fika

13.00 Sångstund Avdelning B

Torsdag 9/1

10.00 Tema: Åldrandets socialpsykologi - Läsning & diskussion!

10.30 Fika

14.00 Film: Åsa Nisse Avdelning C

Fredag 10/1

10.00 Bingo, fika, bingo.

14.00 Tema: Teorin ”KASAM” - Läsning & diskussion!

Lördag 11/1

-

Söndag 12/1

15.00 – 17.00 Ung Omsorg