Gör en musikvideo med de äldre

Om du har en Mac och eller annat system så kan du köpa en USB-snowball mic och sedan spela in och göra en video med de äldre. Det finns enkelt uppbyggda program för att spela in röster, lägga in en instrumental mp3 fil som du med en annan extension (tool) kan ladda ner från youtube. Ta en gammal goding-låt och sjung den över en tid. Föreslå sen och se vad de äldre säger. Många förstår inte hur enkelt det kan vara. Men när de väl får se resultaret blir de stolta och glada - något att visa för anhöriga =). Eller varför inte spela in live-instrument - ackustisk gitarr eller annat.
 
Här har jag gjort en video med Garagband (ett program där du skapar musiken och eller spelar in din röst) - och med iMovie där du gör videon). Du kan lägga på effekter på både röster och video. Leka med färger och ljus.
 
Fråga gärna så ska jag försöka förklara. När man väl lärt sig brukar det gå undan. <3
 
 

Sexualitet är så viktigt

"Sexualitet är en integrerad del av varje människas personlighet, och det gäller såväl man och kvinna som barn. Den är ett grundbehov och en aspekt av att vara mänsklig, som inte kan skiljas från andra livsaspekter.

Sexualitet är inte synonym med samlag, den handlar inte om huruvida vi kan ha orgasmer eller inte, och är heller inte summan av våra erotiska liv. Dessa kan men behöver inte vara en del av vår sexualitet. Sexualitet är mycket mer: den finns i energin som driver oss att söka kärlek, kontakt, värme och närhet; den uttrycks i vårt sätt att känna och väcka känslor samt att röra vid varandra.

Sexualiteten påverkar tankar, känslor, handlingar och gensvar och därigenom vår psykiska och fysiska hälsa."

(WHO:s definition av sexualitetsbegreppet) Se: RFSU.


Projekt från Malmö stad om Äldre & Sexualitet (se PDF-fil).

 
 
 
 
 
 
 

 

Ett nytt sätt att åldras på

"Att åldras innebär att träda in i en ny fas som kan vara lika berikande för individen som övriga perioder i livet. Ålderdomen är den tid då vi kan njuta av nya perspektiv på såväl oss själva som omgivningen. Vi får nya insikter genom att vi fortsätter att förändras och utvecklas och under gynnsamma omständigheter kan ålderdomen vara en tid av mognad samt insikt av betydelsen att våga släppa taget om tidigare roller och förmågor. Att ägna tid åt att både sörja och glädja sig över det som varit. Att få utrymme att närma sig en känsla av frihet att vara den jag är och har blivit."

 

"Jag är djupt gripen, för jag åldras och känner mig luggsliten - och plötsligt erbjuds mig stora rikedomar, som upplivar varje del av min kropp och gör att jag sträcker mig efter skönhet överallt."

Joan Eriksson, författare och forskare
(Från projektet blommande ålderdom)