Yrken.net - Äldrepedagog

Beskrivning

Äldrepedagoger arbetar med förebyggande, hälsoinriktade och socialt synsätt inom äldreomsorgen. Det kan vara som projektledare för att utveckla verksamheter, som gruppledare i äldreomsorgen, som trygghetsvärdinnor på trygghetsboenden med mycket mer. Gå till hemsidan för att läsa mer överskådligt: Yrken.net

 

Utbildning

2-årig högskoleutbildning som leder till en yrkesexamen.

 

Aktuellt löneläge

LönestatistikAktuell medellön är 22.847 kr och medelåldern 37,9 år.
Besök Lönestatistik.se för mer ingående statistik och löner för äldrepedagog.

Lön för Äldrepedagoger

Ett problem jag ser är att många arbetsgivare efterfrågar personal som är undersköterskor med specialistkompetens i Äldrepedagogik. Problemet är att den sociala omsorgskompetensen som Äldrepedagogutbildningen ger inte värderas fullvärdigt i sådana fall. Forskning visar att de stora bristerna inom äldreomsorgen ligger på den sociala avsaknaden och inte det medicinska eller omvårdnaden. De äldre saknar social kontakt.
För att höja statusen att arbeta med äldre och höja deras livskvalité måste också Äldrepedagoglönerna bedömmas enskilt för sig. En tvåårig eller treårig utbildning på Malmö högskola ger mer än en fokuserad inriktning. Utbildningen handlar inte om omvårdnad utan om omsorg, sociala behov och sociala aktiviteter för äldre. Utbildningen är bred och är ett helt annat fokus än det fokus undersköterskor och vårdbiträden har som är omvårdnadsorienterat. Äldrepedagogernas kompetens ligger inte i medicin och omvårdnad, utan ligger på människans sociala värld.

Läs gärna mer i Jim-alex blogg: Släpp loss de äldre
Han tar bland annat upp bristande kunskaper i social omsorg och åldrande.

Här är Äldrepedagogen Paula Klagerup, läs mer om hennes arbete på bloggen: Trygghetshotellets blogg


Gå till hemsidan Lönestatistik.se

MedellönMedianlönMedelålderErfarenhet
22.732 kr 22.800 kr 37,9 år 5,2 år
LänMedellönMedelålderErfarenhet
Södermanland 15.000 kr 21 år 1 år
Stockholm 21.552 kr 56 år 6 år
Skåne 22.781 kr 37 år 4 år
Västmanland 24.000 kr 37 år 20 år
Uppsala 24.475 kr 42 år 6 år

 

LönAndel
0-13.999 kr 0 %
14-15.999 kr 9,52 % 9,52 %
16-17.999 kr 0 %
18-19.999 kr 0 %
20-21.999 kr 19,05 % 19,05 %
22-23.999 kr 33,33 % 33,33 %
24-25.999 kr 19,05 % 19,05 %
26-27.999 kr 14,29 % 14,29 %
28-29.999 kr 4,76 % 4,76 %
30-32.999 kr 0 %
33-35.999 kr