Vad gör Yoga med kroppen egentligen?

Ordet Yoga står för balans mellan kropp och själ. Det finns en mångfald av olika Yoga varianter, och varje yogautövare eller lärare präglar en egen stil. Yogan kommer ursprungligen från Indien. Den är 5000 år gammal och har rötter i Ayurveda som anses var världens äldsta medicinska system. Yogan renar meridiansystemet (de energibanor som löper genom kroppen), blodomloppet och nervsystemet.
Osteopatin (alternativmedicin med fysiskt fokus) menar att om kroppen bara får återställa cirkulation kring sjuk vävnad så återhämtar den sig. Här bli yoga relevant då andningen är central i yogautövning och påverkar blodcirkulationen. Mer om detta på medicinskyoga.se.

Om vi känner en smärta eller ilning i kroppen kan vi medvetet föra nergin dit med hjälp av andningen genom att gå in i känslan och området där det "onda" sitter. När vi stannar där (i känslan av det jobbiga som vi vill fly) löses energiknuten upp och går vidare i vårt system, och förhoppningsvis lämnar oss. Mer om detta här på GoodDaySunshine.
När vi andas går energin i lungmeridianen igång för att sedan gå vidare till alla andra meridianer i kroppen: Lungmeridianen (Påverkar bröstets, lungornas, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar),
Tjocktarmsmeridianen
(Påverkar huvudets, ansiktets, ögonens, näsans, munnens, tändernas, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar),
Magsäcksmeridianen
(Påverkar huvudets, ansiktets, munnens, tändernas, halsens och magsäckens, tarmarna och de nedre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar och störd samverkan mellan sinnena),
Mjält- och bukspottskörtelmeridianen
(Påverkar magområdets, matsmältningsorganens, urin- och könsorganens och de nedre extremiteternas sjukdomar samt sjukdomar med temperatursänkning),
Hjärtmeridianen
(Påverkar bröstets, hjärtats och de övre extremiteternas sjukdomar samt störd samverkan mellan sinnena),
Tunntarmsmeridianen
(Påverkar huvudets, nackens, ögonens, öronens, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar och psykiska störninga),
Urinblåsmeridianen
(Påverkar huvudets, nackens, ögonens, ryggens och de nedre extremiteternas sjukdomar, sjukdomar i stussen samt febersjukdomar och psykiska störningar),
Njurmeridianen
(Påverkar lungornas, halsens, magens, tarmarnas, urin- och könsorganens och de nedre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdoma),
Hjärtsäcksmeridianen
(Påverkar bröstets, hjärtats, magens och de övre extremiteternas sjukdomar samt störd samverkan mellan sinnena),
Trippelvärmemeridianen
(Påverkar huvudets sidodelars, öronens, halsens och de övre extremiteternas sjukdomar samt febersjukdomar och psykiska störningar),
Gallblåsmeridianen (Påverkar sido- och mellandelen av huvudets sjukdomar, ögon- och öronsjukdomar, sjukdomar i området runt revbenen och maghålans övre del samt de nedre extremiteternas sjukdomar och febersjukdomar), Levermeridianen (Påverkar magens, urin- och könsorganens samt de nedre extremiteternas sjukdomar och psykiska störningar).

- Hela kroppen påverkas av vår andning och hur väl vi lyssnar till vår kropp.
Mindfullness-utövning ligger också nära yoga-teorierna.
Det är lätt att räkna upp de yttre, medicinska och fysiska påverkningarna yogan har att erbjuda, men de psykiska och själsliga är ofta större. Yogan används för att stilla sinnet, fördjupa koncentrationen och leva i nuet. Känslan av att vara i sin kropp till fullo blir mycket djup och en grogrund kan infinna sig, där man känner sig fullkomligt nöjd med att vara precis där man är utan att värdera eller dömma. Yoga talar om vår kropp som ett tempel. Ett tempel som vi får ta hand om och det hjälper oss att förnimma omvärlden med hjälp av våra sinnen.