Folkpartiet uppmärksammar äldrepedagoger

Länk - texten nedan är hämtad härifrån!
"Inrätta en tjänst som äldrepedagog tillika äldreombudsman i Sölvesborgs kommun

Andelen äldre i Sölvesborgs kommun var år 2004 (SCB) ≈ 21 procent vilket är högre än riksgenomsnittet (drygt 17 %).

Prognoser för rikets befolkningsutveckling visar att antalet äldre kommer att öka de närmaste 30 åren. I genomsnitt har män 17 år och kvinnor 20 år kvar att leva efter 65- årsdagen. Ju fler friska år dess mindre blir vård- och omsorgsbehoven.
Nya kompetenser krävs för att medverka till de friska åren. Äldrepedagogens sakkunskaper behövs i äldreomsorgen för att där utöka förståelse och bemötande av såväl åldrandets problem och vårdbehov som äldres livsvillkor och egna vilja och förmåga till välbefinnande. Opartisk ställning i organisationen skulle ge äldrepedagogen möjligheter att också stödja vårdbehövande i deras möten med organisationernas representanter d v s att verka som äldreombudsman. Äldreombudsmannens vårdförebyggande förhållningssätt skulle kunna minska kommunala utgifter och öka de äldres möjligheter att ta tillvara sina kompetenser.
Med hänvisning till vad som anförts ovan föreslås att Kommunfullmäktige beslutar
  • att omsorgsnämnden får i uppdrag att ta fram en arbetsbeskrivning för en äldrepedagog/äldreombudsman
  • att Kommunfullmäktige inrättar och tillsätter en tjänst som äldrepedagog/äldreombudsman i Sölvesborgs kommun"

Låt fler partier se betydelsen av äldrepedagoger som ombuds/kvinnor/män/hen!
 

Kommentera här: